Konferencja „Application Of The Succession Regulation In The EU Member States” na Uniwersytecie Śląskim

Image by kalhh from Pixabay

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UŚ we współpracy z Krajową Radą Notarialną i Krajową Izbą Radców Prawnych zaprasza na międzynarodową konferencję naukową:

Application Of The Succession Regulation In The EU Member States,

która odbędzie się w dniu 12 września 2019 roku w budynku WPiA UŚ w Katowicach, ul. Bankowa 11b, aula nr 7.

W ramach pierwszej, otwierającej obrady sesji, dokonany zostanie przegląd pierwszych doświadczeń państw członkowskich w zakresie stosowania Rozporządzenia Spadkowego. Sesja obejmie prezentacje profesora Andrei Bonomi, profesora Christiana Kohlera i profesora Maksymiliana Pazdana.

Po sesji otwierającej odbędą się dwie dyskusje panelowe poświęcone zagadnieniom rozgraniczeniu zakresów statutu spadkowego wyznaczanego rozporządzeniem spadkowym i innych statutów oraz jurysdykcja i swobodny przepływ orzeczeń i innych instrumentów objętych rozporządzeniem spadkowym.

W obydwu panelach wezmą udział uznani naukowcy i praktycy, w tym między innymi czołowi europejscy specjaliści międzynarodowego prawa prywatnego: profesor Stefania Bariatti, profesor Jürgen Basedow, profesor Paul Lagarde, Cristina González Beilfuss i Michael Wilderspin.

Obrady będą prowadzone w języku angielskim, nie przewiduje się tłumaczenia.

Program konferencji: https://www.wpia.us.edu.pl/attachments/article/12854/programme_final.pdf

Więcej informacji i rejestracja: https://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/12854-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-application-of-the-succession-regulation-in-the-eu-member-states

Kontakt: monika.jagielska@us.edu.pl lub ppm.wpia@us.edu.pl

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego przyjęło „Deklarację Arbitra”

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego przyjęło Deklarację arbitra dotyczącą sposobu prowadzenia postępowań arbitrażowych. Deklaracja określa dobre praktyki w zakresie zarządzania postępowaniem arbitrażowym. Wymogi sformułowane w Deklaracji uznawane są przez jej twórców za minimalne aby postępowanie mogło być prowadzone w sposób sprawny i efektywny. Wymogi te dotyczą zwyczajów i technik pozwalających zminimalizować czas i koszty postępowań. Deklaracja ma charakter bardzo syntetyczny. Zawarta jest w kilkunastu punktach, dotyczących kwestii takich jak dostępność arbitra, brak konfliktu interesów, posiedzeń organizacyjnych czy pierwszych postanowień proceduralnych.

Treść Deklaracji dostępna jest na stronie: https://polisharbitration.pl/deklaracja-arbitra/#autorzy

Deklarację może podpisać każdy, kto jest arbitrem lub zamierza działać jako arbiter, do czego Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego oraz niżej podpisany serdecznie zachęcają.

Opracował Maciej Zachariasiewicz

Haska Konwencja o Uznawaniu i Wykonywaniu Zagranicznych Orzeczeń w Sprawach Cywilnych i Handlowych podpisana!

2 lipca 2019 r. delegaci na 22-gą sesję dyplomatyczną Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Hague Conference on Private International Law) przyjęli tekst nowej Konwencji o Uznawaniu i Wykonywaniu Zagranicznych Orzeczeń w Sprawach Cywilnych i Handlowych (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters).

Konwencja jest w założeniu instrumentem globalnym, otwartym do podpisu dla wszystkich państw członkowskich Haskiej Konferencji. Ma ujednolicić zasady uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń w międzynarodowym obrocie prywatnoprawnym, czyniąc otoczenie prawne bardziej przewidywalnym dla uczestników rynku i innych użytkowników (konwencja dotyczy zarówno obrotu handlowego jak i indywidualnego). A także ułatwić przepływ orzeczeń pomiędzy państwami.

Czytaj dalej

TSUE orzekł, że mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami przewidziany w CETA jest zgodny z prawem UE

W wydanej dziś Opinii 1/17 Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że przewidziany przez umowę między Unią Europejską a Kanadą o wolnym handlu (CETA) mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami jest zgodny z prawem Unii. W oficjalnym Komunikacie prasowym nr 52/19 czytamy co następuje:

Czytaj dalej

Letni kurs z rozstrzygania sporów międzynarodowych i arbitrażu na Akademii Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza na II-tygodniowy letni kurs z rozstrzygania sporów międzynarodowych (rozporządzenie Bruksela I itd.) oraz arbitrażu międzynarodowego. Zespół młodych, inspirujących, ale już doświadczonych trenerów, wprowadzi uczestników w Świat międzynarodowych sporów handlowych, umożliwi doskonalenie wiedzy i umiejętności z tego obszaru młodym praktykom i ambitnym studentom na końcowym etapie studiów akademickich. Wspaniała atmosfera i Warszawa latem czekają! Szczegółowe informacje w ulotce informacyjnej oraz na stronie:

https://www.kozminski.edu.pl/en/programs/arbitration-course/mission

Dyskusja panelowa podsumowującą badanie arbitrażu 2019 – zarządzanie postępowaniami arbitrażowymi: 15 kwietnia 2019 r.

Ostatnio udało nam się zakończyć opracowywanie i opublikować wyniki naszego badania na temat organizacji postępowań arbitrażowych. Raport z badania dostępny jest na stronie www.badaniearbitrazu.pl).

 

W związku z powyższym organizujemy dyskusję panelową podsumowującą badanie, która odbędzie się:

 

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), godzina 18.00

ostatnie X piętro (sala „Olimp”)

Hotel Mercure Grand

ul. Krucza 28, Warszawa

 

Zaproszenia do wzięcia udziału w dyskusji panelowej przyjęli uznani polscy specjaliści w dziedzinie arbitrażu: mec. Justyna Szpara, mec. Katarzyna Kucharczyk, dr Marcin Asłanowicz, prof. dr hab. Piotr Machnikowski oraz mec. Paweł Pietkiewicz.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem bardzo serdecznie zapraszamy.

R.S.V.P. na adres: sylwia.gawidziel@kocurpartners.com lub +48 22 501 45 73.

 

 

Konferencja na WPiA UW poświęcona kompetencji sądów arbitrażowych do modyfikacji umów

2 kwietnia b.r., przy okazji dorocznego warszawskiego Premootu, odbędzie się ciekawa konferencja poświęcona kompetencjom sądów arbitrażowych do modyfikowania umów. Organizowana jest jak co roku przez WPiA Uniwersytetu Warszawskiego przy współudziale znanych kancelarii prawnych. W trakcie spotkania będziemy dyskutować o znanych w większości porządków prawnych instrumentach określanych jako rebus sic stantibus czy hardship i ich wykorzystaniu w ramach postępowań arbitrażowych. W szczególności w nawiązaniu do współczesnych przemian i zastosowań w obrocie gospodarczym, w tym pytaniu o wpływ Brexitu (ciągle potencjalnego) na zobowiązania kontraktowe stron. Poruszymy problem granicy kompetencji sądów arbitrażowych do modyfikowania i rozwiązania stosunku umownego w ramach powództw o ukształtowanie. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Notował Maciej Zachariasiewicz