Co piszczy w prawie prywatnym międzynarodowym: V konferencja Journal of Private International Law

Vth JPIL ConferenceW dniach 13-14 września b.r.  odbyła się w Madrycie piąta już konferencja z cyklu spotkań  organizowanych przez Journal of Private International Law, anglojęzycznego czasopisma poświęconego problematyce prawa prywatnego międzynarodowego. Założeniem spotkania jest integracja kolizjonistów z całego Świata, choć w tym roku zdecydowanie dominowali uczestnicy z Europy. Wokół JPIL pomału tworzy się międzynarodowe środowisko ekspertów poświęcających swoje prace prawu kolizyjnemu.

Konferencja obejmowała pełne dwa dni obrad. W pierwszym dniu toczyły się one w panelach tematycznych, a w drugim na obradach plenarnych. Wśród omawianych zagadnień dominowały związane z nowym rozporządzeniem UE „Bruksela I” (rozporządzenie UE nr 1215/2012). W szczególności poruszano kwestie likwidacji wymogu uzyskania exequatur przy wykonywaniu orzeczenia z innego państwa członkowskiego oraz zakresu i trybu kontroli takich orzeczeń w państwie miejsca wykonania lub uznania orzeczenia. W tym kontekście wskazywano na niejednolitą praktykę sądów w poszczególnych państwach członkowskich (sądy te są bowiem w różnym stopniu gotowe na badanie prawidłowości orzeczenia wydanego w innym państwie członkowskim). Rozważano również na ile doświadczenia „Brukselskie” mogą być pomocne dla prac toczących się w przedmiocie jurysdykcji oraz wykonywania i uznawania orzeczeń w ramach Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Do często podejmowanych tematów należały także zagadnienia kodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego, zarówno w kontekście europejskim, jak i krajowym. W tym pierwszym rozważano możliwość i potrzebę tworzenia kodeksu prawa kolizyjnego na poziomie Unii Europejskiej. W tym drugim natomiast, omawiano najnowsze kodyfikacje prawa prywatnego międzynarodowego, w tym np. nową ustawę Czeską.

Pozostałe poruszane w trakcie konferencji tematy podzielić można na dwa rodzaje: dotyczące różnych aktualnych wydarzeń w obszarze prywatnego międzynarodowego i „klasycznych”, wiecznie żywych, zagadnień prawa kolizyjnego. Nie sposób pisać tu o wszystkich. Parę słów chciałbym natomiast poświęcić tym, które wydały mi się ciekawe z mojego punktu widzenia. Gorącym tematem były oczywiście kolizyjne problemy powstające w związku z planowanym unijnym instrumentem opcjonalnym (Common European Sales Law – „CESL”). Mocno zarysował się w tym względzie krytyczny pogląd w odniesieniu do przyjętej przez Komisję koncepcji 2iego reżimu. Podnoszono bowiem wadliwość koncepcji, w której KE usiłuje z jednej strony stworzyć transgraniczny instrument, rozwiązujący ponadnarodowe trudności, jednocześnie upierając się przy konieczności traktowania CESL jako drugiego reżimu, który istniał będzie jako część krajowych porządków prawnych państw członkowskich. Tym samym Komisja usiłuje niejako wypchnąć problematykę kolizyjną poza nawias, w ramach którego znaczenie będzie miał CESL.

Z klasycznych tematów prawa kolizyjnego poruszano natomiast np. problematykę kwalifikacji. Poprzez omawiane przykłady pokazywano, że kwalifikacja pozostaje doniosłym zagadnieniem także współcześnie. W szczególności, aktualnym problemem w tym kontekście jest pytanie o to w jaki sposób kwalifikować różnego rodzaju związki partnerskie bądź małżeństwa jednopłciowe w przypadku nieistnienia w prawie forum oczywistego ekwiwalentu. Powstają w szczególności pytania na ile np. zawarte w jednym państwie związki partnerskie możemy kwalifikować jako małżeństwo na potrzeby poszukiwania prawa właściwego na płaszczyźnie prawa kolizyjnego, czy też na ile za takowe wolno nam uznawać  jednopłciowe związki małżeńskie powstałe na terenie innego państwa (co nie oznacza ich akceptacji na płaszczyźnie materialnoprawnej). Mają one duże znaczenie dla nas, skoro w nasze ustawodawstwo materialnoprawne nie zna tego typu instytucji, a Ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. nie rozstrzyga tej kwestii.

Opracował Maciej Zachariasiewicz

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s