Konsument korzysta z ochrony przed nadaniem ETE tylko w przypadku sporów z przedsiębiorcą (C-508/12 Vapenik v. Thurner)

5 grudnia 2013 r. TSUE wydał orzeczenie w sprawie Vapenik v. Thurner (sygn. C-508/12) przesądzając o zakresie ochrony konsumentów na gruncie rozporządzenia WE nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych dla roszczeń powstałych w stosunkach pomiędzy konsumentami.

Przedmiotem rozstrzygnięcia TSUE było rozpoznanie sprawy, w której powód, będący konsumentem zamieszkałym w Austrii, złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Salzburgu w przedmiocie odmowy wydania ETE dla orzeczenia, które zapadło przeciwko konsumentowi zamieszkałemu w Belgii, z tych względów, że wyrok został wydany przez sąd państwa członkowskiego, w którym pozwany nie miał miejsca stałego pobytu.

Przedstawiony do rozpoznania przed TSUE stan faktyczny wyglądał następująco. Pomiędzy powodem i pozwanym – będącymi osobami fizycznymi – doszło do zawarcia umowy pożyczki. Do Sądu Rejonowego w Salzburgu wpłynął pozew Waltera Vapenik (zam. w Austrii) przeciwko Josefowi Thurner (zam. w Belgii) o zapłatę sumy 3158 EUR z tytułu zawartej umowy. Powód wygrał sprawę, pozwany nie podjął próby obrony swojego stanowiska. Powód następnie złożył wniosek o wydanie ETE, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia WE 805/2004. Sąd w Salzburgu odmówił wydania ETE powołując się na to, że roszczenie przeciwko konsumentowi nie zostało wytoczone w miejscu jego zamieszkania – czyli w Belgii. W wyniku złożonego zażalenia, Sąd Okręgowy w Salzburgu skierował pytanie prawne do TSUE, czy przepis art. 6(1)(d) Rozporządzenia 805/2004 odnosi się wyłącznie do roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami (jako pożyczkodawcami) a konsumentami (jako pożyczkobiorcami), czy też wystarczy, że tylko konsument będzie pożyczkobiorcą, a pozycja drugiej strony jest nieistotna i wtedy postanowienie to znajdzie zastosowanie pomiędzy roszczeniami w relacji konsument – konsument.

Analizowany przez TSUE przepis art. 6 (1)(d) Rozporządzenia 805/2004 brzmi następująco:

art. 6.1 „Orzeczeniu w sprawie roszczenia bezspornego wydanemu w Państwie Członkowskim nadaje się, na wniosek złożony w dowolnym czasie w sądzie wydania, zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, jeżeli:”

(d) „orzeczenie zostało wydane w Państwie Członkowskim, w którym dłużnik ma miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 59 rozporządzenia (WE) nr 44/2001 w sprawach, w których

– roszczenie jest bezsporne w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) lub c), oraz

– odnosi się ono do umowy zawartej przez osobę, konsumenta, w celu który można uznać za wykraczający poza jego działalność gospodarczą lub zawodową, oraz

– dłużnik jest konsumentem.”

Kluczowym dla TSUE w tej sprawie było wyjaśnienie, czy dla bycia konsumentem ma znaczenie pozycja drugiej strony umowy (tj., że z konsumentem mamy do czynienia tylko w przypadkach jego relacji z przedsiębiorcą) czy też nie. Odwołując się do innych aktów prawnych WE regulujących pozycję konsumentów, w szczególności Dyrektywy 93/13 z 5 maja 1993 r. TSUE stwierdził, że cała idea ochrony pozycji konsumentów ma uzasadnienie w odniesieniu do ich relacji z przedsiębiorcami – jako podmiotami silniejszymi na rynku.

Wobec tego, że ochrona konsumentów uzasadniona jest tylko w relacjach w odniesieniu do przedsiębiorców – jako podmiotów silniejszych na rynku, zdaniem TSUE nie ma podstaw do rozszerzania tej ochrony również na relacje pomiędzy dwoma konsumentami. Z tych względów, zdaniem TSUE nie ma podstaw do zastosowania szczególnych przepisów – w odniesieniu do jurysdykcji – ochrony konsumentów w przypadku ich relacji z innymi konsumentami, bowiem nie ma podstaw do nadawania im szczególnej ochrony.

Z tych względów TSUE orzekł, że przepis art. 6 (1)(d) Rozporządzenia 805/2004 nie ma zastosowania w przypadku roszczeń pomiędzy konsumentami.

Opracował Bartosz Krupa

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s