Istotny krok w sprawie przyjęcia Wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży (CESL)

celsW dniach 24-27 lutego 2014 r. odbyła się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Przedmiotem debat był m.in. projekt instrumentu opcjonalnego, o roboczej nazwie „Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży” (Common European Sales Law, CESL), który jako projekt rozporządzenia został przedstawiony przez Komisję Europejską dnia 11 października 2011 r. („Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży„), a w czerwcu 2013 r. projekt jego zmienionej wersji ( projektu raportu przez Komitet Prawny Parlamentu Europejskiego) [patrz: Dalsze losy „Wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży” (CESL) – zmiany proponowane przez Komitet Prawny Parlamentu Europejskiego].

Pomimo stanowczych głosów krytycznych (głównie ze strony reprezentujących Wielką Brytanię, zob.: m.in. William Dartmouth), 26 lutego 2014 r. przewagą 416 głosów,  Parlament Europejski opowiedział się za tym aktem prawa jednolitego, przyjmując rezolucję dotyczącą CESL. Jest to dobra wiadomość dla europejskich przedsiębiorców i konsumentów, których zamiarem jest zawieranie międzynarodowych umów sprzedaży online. Rozporządzenie bowiem ma być stosowane do transgranicznych umów sprzedaży zawieranych przez Internet w stosunkach z udziałem konsumentów (B2C), a także przedsiębiorców (B2B).

Od października 2011 r. po przedstawieniu projektu rozporządzenia przez Komisję, CESL był przedmiotem prac legislacyjnych w ramach Unii Europejskiej. Był burzliwie dyskutowany w środowisku akademicko-eksperckim i politycznym. W stosunku do niego sformułowano wiele uwag krytycznych i sceptycznych. W dyskusjach zwracano uwagę m.in. na wątpliwość czy strony w obrocie profesjonalnym (B2B) będą chętnie dokonywały wyboru CESL. Ochrona strony słabszej gwarantowana przez ten akt prawny jest bowiem wysoka i mało prawdopodobne jest, aby regulacja CESL w obecnym kształcie była atrakcyjną alternatywą dla przedsiębiorców, tj. w stosunkach B2B.

CESL ma stanowić europejski tzw. „instrument opcjonalny” (ang. optional instrument) u którego podstaw leży założenie dla którego podstawą jest metoda „opt–in”. Polega ona na tym, że dla zastosowania CESL konieczne jest jego wskazanie, tj. aktywny wybór dokonany przez strony. W przypadku umów B2C, zgoda konsumenta na zastosowanie CESL do jego umowy z przedsiębiorcą będzie musiała być wyrażona osobno, niezależnie od zgody na zawarcie samej umowy. Informacja dotycząca zastosowannia CESL nie powinna (a nawet nie będzie mogła) być przewidziana jedynie w treści wzorca umownego (standard terms and conditions). Przedsiębiorca, dla skutecznego zastosowania CESL, będzie musiał zadbać o poinformowanie konsumenta o (możliwości) zastosowaniu CESL i uzyskaniu jego zgody w tym przedmiocie. Przedstawiając naturę CESL, w ostatnich wypowiedziach wielu przedstawicielu doktryny przypisuje mu się charakter instrumentu sui generis. Oznacza to, że wybór CESL powinien być traktowany jako wybór szczególnego reżimu prawa umów (podobnie jak kolizyjnoprawny wybór prawa). CESL ma być instrumentem pochodzącym od ustawodawcy unijnego, stanowiącym jednocześnie część wewnętrznego porządku prawnego państw członkowskich. CESL jako reżim prawa jednolitego, ma prowadzić do niestosowania przepisów krajowych w zakresie normowanym przez wspólne europejskie prawo sprzedaży. Dla osiągnięcia zakładanych celów, ma podlegać jednolitej wykładni przepisów we wszytskich państwach członkowskich (inaczej: „interpretacja autonomiczna”), która zapewni jego jednolite stosowanie.

Według założeń przyjętych w wersji CESL objętej rezolucją, akt ten – jak już wspomniano – ma zapewnić wysoki poziom ochrony konsumenta, a także małych i średnich przedsiębiorstw. Mimo głosów krytycznych wobec tego aktu, perspektywa usunięcia potencjalnych barier wynikających z różnic między prawami krajowymi państw członkowskich UE może wydać się perspektywą kuszącą, która w przyszłości mogłaby przyczynić się do znaczącego rozwoju rynku wewnętrznego i e-handlu. Następny krok w drodze do przyjęcia instrumentu opcjonalnego należy do Raday Europy. Jednak ze względu na zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, przewiduje się, że prace nad CESL zwolnią tempo. W związku z tym czynione są prognozy, że najwcześniej w drugiej połowie 2015 r. można spodziewać się znaczącego progresu w zakresie wspólnego europejskiego prawa sprzedaży. Niemniej jednak, przyjęcie 26 lutego 2014r. rezolucji odnoszącej się do CESL jest znaczącym krokiem i osiągnięciem, biorąc pod uwagę wcześniejsze, zdecydowanie negatywne prognozy i sceptycyzm dotyczący efektywności prób wprowadzenia aktu jednolitego obejmującego umowę sprzedaży z wykorzystaniem mechanizmu opt in.

Opracowała: Małgorzata Pohl

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s