Seminarium arbitrażowe młodych „Uznawanie wyroków arbitrażowych uchylonych w państwie pochodzenia„, 8 stycznia 2015 r., godz. 17.00

alk_netSerdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Seminarium Arbitrażowe Młodych. Tym razem spotkanie poświęcone będzie uznawaniu wyroków arbitrażowych uchylonych w państwie pochodzenia. Spotkanie odbędzie się 8 stycznia 2015 r., o godz. 17.00 na Akademii Leona Koźmińskiego (sala A26).

Zagadnienie uznawania i wykonywania orzeczeń arbitrażowych uchylonych w państwie miejsca ich wydania (pochodzenia) należy do kontrowersyjnych. Od lat toczy się w tym przedmiocie dyskusja na Świecie. Orzecznictwo jest w tej kwestii podzielone. Za najbardziej przychylne uznawaniu orzeczeń arbitrażowych uchylonych w państwie pochodzenia uchodzą sądy francuskie (Norsolor, Polish Ocean Line, Hilmarton, Bechtel, Sté PT Putrabali Adyamulia). Głośne są również idące w tym kierunku rozstrzygnięcia sądów w USA (Chromalloy, Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral), choć amerykańskie orzecznictwo nie jest jednolite w omawianym zakresie (Baker Marine, Spier v. Calzaturificio Tecnica, Thai-Lao Lignite.

Problematyki dotyczy art. V ust. 1 lit. e) konwencji nowojorskiej. Zgodnie z tym przepisem uznania lub wykonania można odmówić także z tego powodu, że: „[…] właściwa władza kraju, w którym lub według praw którego orzeczenie zostało wydane, uchyliła je lub wstrzymała jego wykonalność.” Zagadnienie uznawania lub wykonywania orzeczeń arbitrażowych uchylonych w państwie ich pochodzenia powiązane jest ze sporem wokół charakteru art. V KNY. Dylemat wyraża się w pytaniu czy, w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. V KNY – w tym uchylenia orzeczenia arbitrażowego w miejscu jego wydania – odmowa jego uznania lub wykonania w innym państwie związanym konwencją powinna, czy tylko może nastąpić. Zadaje się w konsekwencji także pytanie czy sąd delibacyjny powinien dysponować określonym zakresem swobody w ocenie okoliczności mających wpływ na uznanie lub wykonanie orzeczenia arbitrażowego.

Warto także pamiętać, że w art. VII Konwencji wyrażono tzw. regułę korzystniejszego traktowania (more favorable treatment), zgodnie z którą Konwencja nie stoi na przeszkodzie uznawaniu orzeczeń arbitrażowych na bardziej pro-uznaniowych zasadach wynikających z prawa państwa, w którym dochodzi się uznania. Przepis ten jest podnoszony dla uzasadnienia dopuszczalności uznawania orzeczeń uchylonych w państwie pochodzenia.

Wśród instrumentów prawa międzynarodowego znaczenie ma art. IX konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu z 1961 r. Przepis ten ogranicza zastosowanie art. V ust. 1 pkt. e) konwencji nowojorskiej w ten sposób, że uchylenie orzeczenia arbitrażowego w państwie, w którym zostało ono wydane nie będzie mogło stanowić podstawę odmowy uznania lub wykonania w innym państwie, jeśli uchylenie nastąpiło z powodu braku zdatności lub sprzeczności orzeczenia arbitrażowego z porządkiem publicznym.

W Polsce znaczenie ma natomiast art. 1215§2 pkt. 5) k.p.c., który sprzeciwia się uznawaniu orzeczeń arbitrażowych uchylonych w państwie pochodzenia. Powstaje pytanie o relację tego przepisu do postanowień Konwencji nowojorskiej i europejskiej.

Wszystkie powyższe zagadnienia i dylematy będą przedmiotem trzeciego już Seminarium arbitrażowego młodych poświęconego „uznawaniu wyroków arbitrażowych uchylonych w państwie pochodzenia”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem do udziału i dyskusji.

Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59. Sala A26.

 8 stycznia 2015 r., w godz. 17.00 – 19.30.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału na adres: iwo.franaszczyk@gmail.com

Program

17.00 – 17.15 Wprowadzenie dr Maciej Zachariasiewicz (ALK)
17.15-17.45 W sprawie niedopuszczalności uznawania wyroków arbitrażowych uchylonych w państwie pochodzenia na podstawie art. V ust. 1 lit. e) Konwencji nowojorskiej Stanisław Sołtysik (UW/Dentons)
17.45-18.15 Dopuszczalność uznawania wyroków arbitrażowych uchylonych w państwie pochodzenia na podstawie postanowień Konwencji nowojorskiej Konrad Czech (ALK)
18.15-18.45 Wykonanie orzeczenia arbitrażowego uchylonego w państwie jego pochodzenia ze względu na brak obiektywnej zdatności arbitrażowej sporu Bartłomiej Panfil (UŚ)
18.45-19.20 Dyskusja  
19.20 – 19.30 Podsumowanie dr Maciej Zachariasiewicz (ALK)
 
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s