Co piszczy w UNCITRALu – raport z 48ej sesji Komisji ONZ do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego

IMG_4626Między 29 czerwca i 16 lipca 2015 r. odbyła się w Wiedniu czterdziesta ósma sesja Komisji ONZ do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego UNCITRAL [United Nations Commission on International Trade Law]. W sesji UNCITRAL udział wzięli delegaci Państw Członkowskich (w tym z Polski), delegaci Unii Europejskiej a także jako obserwatorzy – reprezentanci innych organizacji lub stowarzyszeń międzynarodowych. Sesje Komisji odbywają się raz w roku, na zmianę w Wiedniu i Nowym Jorku. Komisja UNCITRAL zajmuje się szeroko rozumianym, międzynarodowym prawem handlowym, promocją stopniowej harmonizacji i unifikacją prawa międzynarodowego handlowego, tworzeniem nowoczesnych, jednolitych ustaw wzorcowych [model laws], opracowywaniem konwencji międzynarodowych, a także dążeniem do zapewnienia jednolitej wykładni i stosowania prawa międzynarodowego handlowego.

Podczas obrad UNCITRAL, Komisja zatwierdziła projekt zmian do uwag UNCITRAL dotyczących organizacji postepowania arbitrażowego [a draft revision of the UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings]. Przyjęcie zmian planowane jest na czterdzieste dziewiąte obrady Komisji, które odbędą się w 2016 w Nowym Jorku. Ponadto Komisja przyjęła zmiany niektórych przepisów ustawy modelowej dotyczącej zabezpieczenia transakcji, wierzytelności [a draft model law on secured transactions], która również zostanie poddana pod głosowanie i ostatecznie przyjęta podczas kolejnej sesji UNCITRAL w Nowym Jorku. Podczas tegorocznych obrad w Wiedniu, Komisja poparła prace Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego [Hague Conference on Private International Law] jeśli idzie o prace nad prawem modelowym, dotyczącym autonomii woli w prawie prywatnym międzynarodowym, w zakresie wyboru prawa znajdującego zastosowanie dla stosunków wynikających z transgranicznych umów handlowych [The Principles of Choice of Law in International Commercial Contracts].

W tym roku obchodzona jest trzydziesta piąta rocznica przyjęcia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów [CISG, Convention on Contracts for the International Sale of Goods]. Z tej okazji, w tegoroczch obradach UNCITRAL brali udział eksperci, których zadaniem było przedstawienie znaczenia konwencji w międzynarodowym prawie umów sprzedaży, jej potencjał, wpływ na ustawodawstwo krajowe, a także jej stosowanie i jednolitą wykładnie. Dyskutowano również nad dalszymi sposobami promowania i upowszechniania informacji dotyczących konwencji i jej stosowania, zarówno wśród państw które konwencji jeszcze nie przyjęły do swojego porządku prawnego, jak i wśród przedsiębiorców mających siedziby w państwach które konwencję już ratyfikowały. Warto nadmienić, iż obecnie, zgodnie z informacjami prezentowanymi przez UNCITRAL, konwencję do swojego porządku prawnego przyjęły aż 83 państwa, a podczas tegorocznych obrad także Republika Sri Lanki ogłosiła jej ratyfikację. Ponadto, Republika Węgierska ogłosiła wycofanie zastrzeżenia [reservation] z Artykułu 96 CISG, które dotyczy wymagania zachowania formy pisemnej przy zawieraniu międzynarodowych umów sprzedaży (zastrzeżenie do artykułów 11 i 29 CISG). Powyższe zastrzeżenie wciąż utrzymują Argentyna, Armenia, Białoruś, Chile, Paragwaj, Federacja Rosyjska, oraz Ukraina.

IMG_4604W ramach tegorocznych obrad Komisji w Wiedniu, dnia 7 lipca, doszło do spotkania krajowych korespondentów CLOUT [Case Law On UNCITRAL Texts]. System CLOUT powstał w 1988 z inicjatywy UNCITRAL, jako (internetowa) baza danych, gdzie gromadzone są i upowszechniane informacje na temat decyzji i wyroków sądowych i arbitrażowych, które dotyczyłyby jakiegokolwiek z tekstów stworzonych przez UNCITRAL. Baza CLOUT została utworzona w celu zapewnienia jednolitej wykładni i stosowania konwencji UNCITRAL oraz innych tekstów prawa modelowego UNCITRAL. Aby ułatwić gromadzenie informacji na temat krajowych wyroków i decyzji, w ramach każdego państwa członkowskiego powołani zostali tzw. „National Correspondents”, których zadaniem jest śledzenie wyroków sądowych lub arbitrażowych, które w danym kraju zapadły na podstawie tekstów prawnych UNCITRAL. Polskę, jako krajowi korespondenci, reprezentowali Dr Maciej Zachariasiewicz oraz Dr Karol Zawiślak.

Jeśli idzie o zamierzenia przyszłych prac UNCITRAL, Komisja potwierdziła podjęcie dalszych prac Grupy Roboczej II [Working Group II on Arbitration and Conciliation] w tematyce wykonywania ugód zawieranych w drodze koncyliacji i ponadto mediacji [enforcement of settlement agreements resulting from international commercial conciliation/mediation]. Podczas głosowania nad potrzebą angażowania UNCITRAL w tworzenie prawa modelowego (lub w dalszej kolejności konwencji) dotyczącego wykonywania ugód zawieranych w drodze koncyliacji i mediacji, głos zabrali m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiając swój negatywny głos w tej sprawie. Sceptycyzm ten podzielili delegaci z Polski, Francji, Niemiec, oraz Finlandii, popierając stanowiska Komisji Europejskiej. Komisja UNCITRAL zgodziła się, że wymagana jest dalsza praca nad code of ethics i code of conduct for arbitrators and concurrent proceedings in arbitration.

W ramach Komisji działa sześć grup roboczych [Working Groups]: Group I Micro, Small and Mediumsized Enterprises; Working Group II Arbitration and Conciliation; Working Group III Online Dispute Resolution; Working Group IV Electronic Commerce; Working Group V Insolvency Law; Working Group VI Security Interests. Najbliższe spotkanie będzie miała grupa robocza II – Working Group II (Arbitration and Conciliation), w dniach 7 – 11 września br. w Wiedniu.

Opracowała Małgorzata Pohl

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s